Administrator Desk
Shri Ram Sahai Jat
Hon'ble Chairman
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com
Shri Sardar Mal Yadav
Hon'ble Secretary
Baba Gangadas Vidhyapeeth (P) ITC
babagangadasiti.shp@gmail.com

News & Events
Contact Us
 
BABA GANGADAS VIDHYAPEETH (P) ITI
V.P.O. - Chamanpura, Teh - Shahpura
Jaipur -303103 (Rajasthan)
E-mail:babagangadasiti.shp@gmail.com
Phone : 01422 - 211400
Mobile :9828378718,9928180835
Website : www.babagangadasiti.com